Jednym z głównych punktów  obchodów 15-lecia CSWL była uroczysta przysięga wojskowa. Przed uroczystościami na placu, wystąpił Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego. Blisko 200 żołnierzy służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych i ponad 30 kadetów kursu podoficerskiego muzyków orkiestr wojskowych wypowiedziało słowa roty przysięgi wojskowej. Uroczysty apel rozpoczął się od złożenia meldunku o gotowości do uroczystości komendantowi Centrum pułkownikowi Piotrowi KRIESE. 
 W obecności licznie zgromadzonych gości obchodów 15 – lecia Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych oraz uroczystej przysięgi wojskowej: Parlamentarzysty Rzeczypospolitej Polskiej  Tadeusza DZIUBY. Przedstawicieli władz państwowych i samorządowych. weteranów walk o niepodległość Rzeczypospolitej, żołnierzy niezłomnych: generała brygady Jana PODHORSKIEGO ps. „ZYGZAK” oraz majora Włodzimierza BYSTRZYCKIEGO ps. „DZIELNY”. Dowódców, Szefów, Komendantów i Dyrektorów reprezentujących instytucje wojskowe. Przedstawicieli Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Żandarmerii Wojskowej, Sądu, Prokuratury, Agencji Mienia Wojskowego, Wojskowego Zarządu Infrastruktury, Oddziału Gospodarczego, Wojskowej Straży Pożarnej, Wojskowej Służby Zdrowia. Byłych komendantów Centrum generała brygady Jarosława WIERZCHOLSKIEGO i pułkownika Kazimierza STOLARSKIEGO. Przedstawicieli Związków Taktycznych, Brygad, pułków i batalionów oraz komendanci Centrów, z Dowódcą 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej pułkownikiem Piotrem MALINOWSKIM na czele. Byłego Komendanta Centrum Szkolenia w Republice Litewskiej w Rukli podpułkownika Aleksiejus GAIŽEVSKIS oraz przedstawiciela Centrum Szkolenia z Munster w Republice Federalnej Niemiec pułkownika Micheal KNOKE. Przedstawicieli służb mundurowych: Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Celnej, Nadleśnictwa i Leśnictwa oraz Policji z Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego inspektorem Romanem KUSTEREM na czele. 
Po przysiędze komendant podziękował żołnierzom za ukończone szkolenie podstawowe oraz wyróżnił najlepszych. Listy gratulacyjne otrzymało 6 szeregowych elewów oraz  1 szeregowy kadet. 
Komendant Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych pułkownik Piotr Kriese w swoim przemówieniu podkreślił, że przysięga wojskowa to szczególnie ważny akt dla ludzi w mundurach, znaczony dziedzictwem wieków i tradycjami oręża polskiego. Zwrócił uwagę zebranych gości na fakt, że spoglądając na kompanię honorową, w jej szyku można dostrzec jedno puste miejsce jako symbol pamięci o tych, którzy odeszli na wieczną wartę. W minionym roku pożegnaliśmy między innymi ojca chrzestnego naszego sztandaru generała brygady Zdzisława GŁUSZCZYKA oraz wykładowcę Cyklu Zabezpieczenia Logistycznego kapitana Włodzimierza KORNETA. Swoje przemówienie Komendant Centrum zakończył jakże wymownymi słowami Józefa Piłsudskiego;
„Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości” 

źródło: http://cswlpoznan.wp.mil.pl/pl/1_612.html

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ