7 Pażdziernika w Luboniu przy ulicy Rzecznej 1 odbędzie się Bieg Pamięci Orląt Lwowskich. Zawody skierowane są do członków stowarzyszeń i organizacji proobronnych, harcerzy oraz uczniów klas mundurowych.
Na czas zawodów miasto Luboń – stanie się przedwojennym Lwowem, a uczestnicy biegu wcielą się w dzielnych obrońców miasta – Orlęta. Ich zadaniem będzie pokonać dystans 10 km, na którym rozmieszczone będą różne przeszkody terenowe – będą musieli wykonać określone zadania. Na każdym punkcie kontrolnym dowódca drużyny otrzyma szkic taktyczny terenu, opis sytuacji taktycznej i rozkaz – ma to na celu odzwierciedlenie tamtych zdarzeń oraz sprawdzenie uczestników zawodów w pracy z mapą i szkicem taktycznym przy równoczesnym zachowaniu gotowości bojowej.
Są to zawody drużynowe, których głównym celem jest sprawdzenie się podczas biegu terenowego na orientację. Uczestnicy będą mieli możliwość sprawdzenia swoich sił w różnego rodzaju konkurencjach na trasie biegu. Głównym kryterium klasyfikacji końcowej jest ukończenie biegu w jak najlepszym czasie w pełnym składzie osobowym (takim samym jak przed startem). Uczestnicy zobowiązani są jednak do zaliczenia wszystkich punktów zadaniowych. Brak pełnego składu osobowego lub niezaliczenie któregoś z zadań na trasie oznacza dyskwalifikację z zawodów.
Grupy startujące otrzymują na linii startu mapę, na której naniesione są punkty zadaniowe oraz punkty kontrolne, które uczestnicy muszą zlokalizować i zgodnie z ich numeracją zaliczyć. Na wyznaczonych punktach zadaniowych stoją instruktorzy, których zadaniem jest sprawdzenie wiedzy praktycznej i/lub przeprowadzenie ćwiczenia. Ponadto na trasie biegu stoją osoby w kamizelkach odblaskowych stanowiące tzw. punkty kontrolne – ich zadaniem jest kierowanie uczestników do określonych punktów zadaniowych. Ponadto na punkcie kontrolnym w Kątniku jest przeprowadzany pomiar czasu – z tego miejsca rozpoczyna się bieg powrotny. Drużyny, które nie dotrą do tego punktu, będą zdyskwalifikowane.
Nie przewidujemy miejsc ex aequo – w sytuacji, kiedy drużyny uzyskają taki sam czas, odbędzie się dogrywka na mecie biegu. Drużyny, które uzyskały ten sam wynik, będą wykonywać pompki – wygra drużyna, która zrobi ich najwięcej (liczy się suma pompek wykonanych przez wszystkich członków drużyny).
7.Nagrody.
Każdy z uczestników biegu otrzyma pamiątkowy medal w formie nieśmiertelnika, a drużyny które zajmą pierwsze trzy miejsca otrzymają puchar i nagrody rzeczowe od sponsorów.
Ponadto uczestnicy (drużyny) rywalizują między sobą w strzelaniu z broni pneumatycznej o tytuł mistrza strzelców – tytuł ten nada najlepszemu starszy Bractwa Kurkowego w Luboniu. Jest to osobna konkurencja podczas biegu, w której uczestniczy tylko jedna osoba z każdej drużyny.

Więcej informacji: http://strzelec-wlkp.pl/bieg-pamieci-orlat-lwowskich/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ